Profesní průkazy

Profesionální řidiči vozidel nad 3,5 tuny potřebují od 1. 4. 2008 tzv. Profesní průkaz řidičeprůkaz odborné způsobilosti Tato povinnost se týká všech řidičů skupin C1, C a D1, D a zavádí ji zákon 374/2007 Sb. uvádějící v platnost směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/561/ES.

Profesní průkaz řidiče

Řidiči, kteří jsou již držiteli profesního průkazu se musí pravidelně každý rok zúčastnit školení v rozsahu 7 hodin a získat tak potvrzení akreditované organizace. Řidiči, kteří získali řidičské oprávnění sk. C, CE po 10. 9. 2009 se musí zúčastnit školení v rozsahu 140 hodin a složit závěrečnou zkoušku. Řidiči, kteří vlastní řidičské oprávnění sk. C, CE vydané před 10. 9. 2009 a řidiči vlastnící profesní průkaz vydaný před 10. 9. 2008 (i propadlý) mohou získat nový profesní průkaz po doškolení v rozsahu 35 hodin bez závěrečné zkoušky.

Ceny profesních školení řidičů

Pravidelné školení rozsah 7 hodin: 1.000,- Kč
(garantovaná cena na 5 let)

Obnovení nebo získání po roce 2008/2009 rozsah 35 hodin: 6.750,- Kč
(možno na dvě splátky)

Vstupní školení rozsah 140 hodin 25.900,- Kč
(záloha 10.000,- při zahájení školení)

Další informace

Potřebujete-li další informace tak nás neváhejte kontaktovat