Profesní způsobilost řidičů vozidel nad 3,5 t– „profesák“

Povinnost účastnit se zdokonalování odborné přípravy ukládá řidičům zákon č. 247/2000 Sb. § 46. Tohoto zdokonalování odborné způsobilosti je povinen se účastnit řidič, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení ho opravňuje řidičské oprávnění skupiny:

C, C+E, D a D+E (Autobus nad 9 míst) nebo C1, C1+E, D1 a D1+E (Nákladní automobil nad 3,5 tuny).

Tato povinnost se ale nevztahuje na vyjmenované případy:

  1. vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
  2. vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
  3. vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
  4. vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
  5. vozidel ve zkušebním provozu,
  6. vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
  7. vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
  8. vozidel používaných pro vlastní potřeby a
  9. zemědělských a lesnických traktorů.

 

Pravidelné školení profesní způsobilosti

Pravidelné školení pro každého řidiče profesionála, vlastnícího profesní průkaz. Školení je dle zákona nutné absolvovat každý rok v pravidelných intervalech.

Rozšiřující školení profesní zpusobilosti

Povinné školení pro každého profesionálního řidiče, který rozšiřuje řidičské oprávnění o skupinu C1, C nebo D1, D.

Základní školení profesní způsobilosti

Povinné školení každého začínajícího řidiče skupiny C, C1 nebo D, D1. Je nutné pro každého začínajícího profesionálního řidiče, který ještě tímto školením neprošel.

Doplňující školení (doškolení)

Je určeno pro řidiče, kteří zanedbali pravidelné školení a profesní průkaz jim propadl nebo získali řidičské oprávnění na skupiny C1, C1+E, C, C+E před 10.9.2009 nebo D1, D1+E, D, D+E před 10.9.2008.

 

 

Ohlasy našich studentů