Obchodní podmínky

Dodavatel a fakturační údaje:

GComp, spol. s r.o.
Elišky Peškové 6
150 00 Praha 5
Česká republika
IČ: 64942783
DIČ: CZ64942783
E-mail: info@bepor.eu

Technická podpora:

Po – Pá od 9 – 17 hodin
Tel. +420 603 233 980

 

Objednání zboží – kupní smlouva

Zákazník objednává zboží – certifikační kódy – pomocí objednávkového formuláře. Před odesláním objednávky je vypočítána konečná cena a odesláním objednávky zákazník s touto cenou souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Připsáním částky na účet dodavatele se považuje smlouva za uzavřenou. Platnost vydaných certifikačních kódů je 1 rok od data objednávky.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Zákazník může bez udání důvodu objednávku zrušit. Objednávka je také automaticky zrušena, pokud částka na objednávce není uhrazena do 1 měsíce od data vytvoření objednávky.

Dodavatel může zrušit objednávku pouze písemně (mailem) a je povinen zákazníkovi do 14 dnů vrátit případnou částku dle objednávky – pokud již byla zákazníkem poukázána na účet dodavatele.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, dodavatel vrátí nebo nahradí zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Způsob platby

Platba za služby je prováděna bankovním převodem na účet 121171359/2010 nebo elektronickou formou přes portál GoPay.

Ochrana osobních údajů objednatele

Při nakládání s daty se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zasláním návrhu na kupní smlouvu dává objednatel výslovný souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. GComp spol. s r.o., Elišky Peškové 6, Praha 5 se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté uživatelem budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Objednatel dává souhlas se zpětným oslovením – upozorněním na vypršení platnosti objednaných certifikátů. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zpětným oslovením může objednatel kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailové zprávy na info@bepor.eu.

Závěrečné ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změněné podmínky budou zveřejněny na této stránce nejméně dva týdny před účinností nových obchodních podmínek.