E-learningové školení řidičů v podnikových LMS Systémech

E-learning – tedy elektronická forma vzdělávání se v posledních letech těší stále větší oblibě. V oblasti zákonných školeních se stal e-learning již rovnocenným partnerem prezenčním formám. Ve větších a velkých firmách se prosazují Learning management systémy pro řízení vzdělávání – tedy tzv. LMS systémy. Ty tvoří páteř vzdělávacích univerzit, které nabízí nejen školení bezpečnosti práce, školení požární ochrany, školení řidičů referentů, školení GDPR nebo školení kybernetické a informační bezpečnosti. Výsledky ze školení jsou zapisovány zpětně do HR systémů a umožňují sledovat kariérní a znalostní profil zaměstnanců.

 

Školení řidičů dle SCROM a AICC doporučení

Aby mohl LMS systém získávat informace z vlastního školení řidičů nebo jiného školení, musí si s ním vyměňovat základní informace o stavu, v jakém se školení nachází. Na které stránce školení řidičů referentů se zaměstnanec nachází, jak odpověděl na jednotlivé otázky v testu i jak celý test dopadl. Všechna tato komunikace mezi školením a LMS Systémem probíhá pomocí doporučení – nesprávně označovaných jako standardy – starší doporučení AICC a novější SCORM 1.2 nebo SCORM 2004. Chcete-li využívat naše školení řidičů ve vašem LMS systému, musí váš systém podporovat jedno z těchto doporučení. Pak je nasazení velmi snadné a rychlé – v řádu jednotek minut. Vy už pouze přiřadíte zaměstnance, kteří mají školením řidičů – či jiným školením projít. Snadno se také provádí opakovaná školení, na které vás sytém automaticky upozorňuje.

Které informace si e-learningové školení řidičů vyměňuje s LMS systémem

Naše školení bezpečnosti práce si s LMS systémem vyměňují tyto informace. Směrem od LMS systému získáváme jméno školené osoby, které pak uvádíme na výsledný certifikát. Zpětně do LMS vracíme hodnoty – na jaké stránce je přerušeno školení, kolik času zaměstnanec strávil studiem, jaký byl výsledek jeho testu a datum, kdy byl test dokončen.

Pokud zaměstnanec opětovně navštíví již dokončené e- learningové školení řidičů, je mu automaticky nabídnut již dokončený certifikát.

 

 

Úpravy školení na míru pro LMS systém

Výhodnou nasazení našich e-learningových školení je možnost úpravy obsahu i grafiky pro potřeby dané společnosti. Každá společnost má svůj LMS systém graficky upraven dle grafického manuálu a tak není problém přizpůsobit zbarvení našich školení těmto potřebám. Stejně tak mohou existovat požadavky na úpravu obsahu nebo jeho rozšíření o specifické oblasti v dané společnosti. Ve spolupráci s bezpečnostními techniky zpracujeme potřebné rozšiřující kapitoly včetně otázek pro testování.

 

Podporované LMS systémy a naše e-learningová školení

Naše zákonná školení – školení řidičů referentůškolení BOZP a školení PO – jsou odzkoušeny pod LMS systémy – MoodleeDoceoiTutorAdobe ConnectIBM Learning Space a Share Point od Microsoft. Ceny pro jednotlivé systémy jsou dané vlastním obsahem školení a náročností případné implementace. Více se o cenách dozvíte na stránce ceník školení řidičů. Co vše také obsahuje školení řidičů referentů ve SCORM verzi, se dočtete zde.

Reference nasazení školení řidičů do LMS Systémů

V současné době provozujeme naše elektronické školení pro řidiče referenty v těchto systémech – eDoceoMoodleAdobe ConnectLearning SpaceiTutor. Školení jsou nebo byla používána např. ve firmách – Česká spořitelnaVšeobecná zdravotní pojišťovnaČeská správa sociálního zabezpečeníŘízení letového provozuPražská plynárenská, …

Jsme schopni napojit náš systém na jakýkoli LMS systém a to buď instalací do vlastního systému pomocí doporučení SCORM či AICC nebo máme připraveno vlastní API rozhraní, pomocí kterého lze napojit LMS systém přímo na náš internetový portál a platit tak přímo a pouze za uskutečněná školení. Tento systém provozujeme např. ve společnosti Farmet, a.s.

Hostovaná řešení

Je možná využít i hostované řešení, kdy pro vaši společnost bude provoz LMS systému zajišťovat externí firma. Odpadne vám nutnost instalace, administrace a hlídání provozu LMS systému. Vše si pronajmete dlouhodobě nebo jen na určitou dobu vlastního školení. Jsme schopni vám poradit i doporučit vhodného partnera, který provozuje i všechna naše školení.