ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ONLINE

Školení řidičů referentů online si našlo cestu do řady společností a firem. Již není potřeba vysvětlovat, že tento typ referentského školení online je zákonem plně uznáván. Ustálil se i způsob výuky s následnou certifikací, které od nás jednotlivé firmy víceméně přebírají. Protože budete školení řidičů provádět periodicky, je vhodné se seznámit s tím, jak školení řidičů online vypadá a jaké služby nabízíme. Podívejte se podrobně na 11 výhod online školení řidičů.

11 výhod online školení řidičů ...​

Jak funguje online školení řidičů

Online školení řidičů referentů je rozděleno do dvou částí. Do části výukové a do části certifikační.

Ve výukové části jsou zopakovány nejdůležitější změny v legislativě, připomenuty opomíjené věci s důrazem na dodržování pravidel silničního provozu všemi řidiči. Součástí výkladu jsou i kontrolní otázky, ze kterých je v další – certifikační části sestaven certifikační test. Po úspěšném zvládnutí certifikačního testu je hned vystaven certifikát s potřebnými náležitostmi, který MUSÍ být podepsán na příslušném místě osobou, která školení absolvovala. Jen tak se certifikát stane platným dokladem o absolvování školení řidičů.

Certifikační kódy – vstup do školení

Ke vstupu do školení slouží tzv. certifikační kódy. S jejich pomocí vstoupí školený zaměstnanec do školení a může tak zahájit celý proces, na jehož konci je podepsaný certifikát, který dokládá, že školení absolvoval. Pro použití certifikačních kódů platí:

  1. Platnost všech certifikačních kódů je 13 měsíců.
  2. Certifikační kód lze použít opakovaně, dokud na něj není úspěšně složen certifikát. Pak je zablokován. Při neúspěchu lze tedy test opakovat.
  3. Použitím zablokovaného kódu (byl na něj již udělán certifikát) si můžete vytisknout duplikát certifikátu.

V současné době jsme použití certifikačních kódů ještě zjednodušili a posíláme pozvánku, která obsahuje link, na který stačí klepnout a školený se ocitne přímo ve školení.

Před tím, než se pustíte do objednávky školení řidičů, si sestavte tabulku se jmény a mail adresami vašich řidičů. Získáte tak počet certifikačních kódů, který potřebujete objednat. Při objednávce pak zadáte jména nebo nám soubor pošlete a my vše naimportujeme do systému. Následně náš automat rozešle pozvánky na školení. Vy už jen vyberete podepsané certifikáty.

Certifikační test

Certifikační test zakončuje vlastní školení. Je sestaven z 15 otázek, které jsou všechny probírány ve výukové části školení. Školený zaměstnanec má tak možnost se seznámit se všemi otázkami, které může v testu dostat. K úspěšnému zdolání testu stačí opovědět na 12 otázek správně a je ihned vystaven certifikát. Kdo odpoví špatně více jak 3 otázky, musí zpět do textu školení. Navíc mu ani neprozradíme, kde udělal chybu. Z našeho pohledu jde o člověka, který se s textem školení potřebuje opravdu důkladně seznámit.

Certifikační test není test, který znáte z autoškoly. Nejde v něm jen o otázky pravidel silničního provozu ale i otázky spojené s BOZP při řízení vozidel do 3,5 tuny.

Abyste získali představu, jak školení řidičů a certifikační test vypadá, vyzkoušejte online školení řidičů referentů …

Potvrzení o absolvování školení – certifikát

Zákon nám předepisuje, že máme prokazatelně provést školení včetně přezkoušení. Na našem serveru testy řidičů archivujeme a jsme schopni doložit každý test a to včetně odpovědí, jak je školený řidič zaznamenal.

Na závěr online školení – po složení certifikačního testu – je vystaven certifikát v podobě PDF dokumentu, který je vhodné ihned vytisknout a podepsat v části „čestné prohlášení“. Pouze takto vznikne platný dokument prokazující vlastní proškolení. Test lze složit i v případě, kdy není připojena tiskárna – pdf dokument s certifikátem automaticky zašleme na uvedenou e-mailovou adresu k pozdějšímu zpracování.

Ve spodní části certifikátu určené k odstřižení, naleznete kartičku malého formátu, kterou si po odstřižení a přeložení můžete umístit k osobním dokladům jako doklad, že jste školení absolvovali. Nic vám ale nenakazuje, abyste ji předkládali např. Policii ČR.

Co vše dále obsahuje školení řidičů referentů v jednotlivých verzích, se dočtete zde.